top of page
PA181941.JPG

Päiväkotiyhdistys Väripilkku Ry

Päiväkotiyhdistys Väripilkku ry:n jäsenet ovat lasten vanhempia. Yhdistys kokoontuu vuodessa kaksi kertaa pitämään sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan jäsentä. Hallitus järjestää yhteistä toimintaa perheiden ja henkilökunnan kanssa ja hankkii pienillä tapahtumilla, arpajaisilla yms. hieman materiaali- ja lelurahaa päiväkodin lasten hyväksi. Hallitus koordinoi myös rakennuksen korjauksia ja siihen liittyvää varainhankintaa. 


Yhdistyksen jäsenmaksu on perhekohtainen. Maksu on 75 €, kun perheen yksi lapsi on hoidossa Väripilkussa ja 150 €, kun perheen kaksi lasta on hoidossa Väripilkussa. Maksu kerätään kaksi kertaa toimintavuoden aikana (syksyllä/ keväällä).

Päiväkotiyhdistys: About Us
bottom of page